1- خدمات طراحی قالبهای تزریق پلاستیک و نظارت بر ساخت قالب
2- طراحی و ساخت قالبهای راهگاه گرم Hotrunner ، سه صفحه ای و سوزنی
3- طراحی و ساخت قالبهای تزریق پلاستیک با مکانیزمهای گیربکسی ، بوش پران ، صفحه پران ، دو مرحله پران ، کشویی و مکانیزمهای ترکیبی

تلگرام diamold@
email:diamold@gmail.comادامه

دیامولد : خدمات طراحی و قالبسازی قطعات پلاستیک
[تهران، شهریار]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : خدمات طراحی قالب تزریق پلاستیک، قالبسازی پلاستیک، خدمات طراحی قالب کرج، خدمات طراحی قالب اندیشه، خدمات طراحی قالب پلاستیک ، نظارت بر ساخت قالب
  • تلفن: 021-65577565